Obrona wiary katolickiej

Święci męczennicy oddawali życie za wiarę katolicką – nie za religię reformowaną.
Wielcy święci apologeci bronili wiary katolickiej – nie religii reformowanej.
Bronię wiary katolickiej wtedy, gdy bronię katolickiego kultu – Mszy Świętej w rycie rzymskim (lex orandi-lex credendi).
Bronię wiary katolickiej wtedy, gdy bronię katolickiej doktryny – zawartej w tradycyjnych katolickich katechizmach.
Nie bronię wiary katolickiej, gdy angażuję się w obronę religii reformowanej.
Obyśmy w czasach zamętu powszechnego ufną modlitwą wyprosili sobie u Boga jasne zrozumienie tej kwestii fundamentalnej.