Mówi Abp Carlo Maria Viganò

Abp Carlo Maria Viganò
Jak rewolucja Vaticanum II służy Nowemu Porządkowi Świata

Tekst wystąpienia:
– english: tutaj
– italiano: tutaj
– po polsku: tutaj


Wystąpienie naświetla niejeden aspekt ważny dla uczciwej diagnozy trwającej od kilkudziesięciu lat i coraz bardziej zuchwałej dominacji antykościoła i Nowego Porządku Świata.