Kapłan powinien znać się na sprawach duszy

To bogate kompendium posłuży zwłaszcza kapłanom, aby na ambonie i w konfesjonale – w oparciu o ortodoksyjną katolicką doktrynę – pomagali duszom wznosić się na wyżyny życia duchowego. – więcej