Rosárium Beátæ Maríæ Vírginis

Dzisiaj wchodząc do kościoła, w kruchcie, weźmy ze sobą przygotowane łacińskie teksty modlitw różańcowych.
Po Mszy Świętej będzie krótka próba odczytania tychże tekstów.