Człowiek nie jest władcą historii bliźniego

Człowiek nie jest władcą historii bliźniego.
Nie jest rzeczą słuszną ani roztropną wypominać bliźnim ich grzechy, kiedy skądinąd wiadomo, że się z nich wyspowiadali, życie swoje uporządkowali i popełnione zło naprawili. Jątrzenie przez publiczne wskazywanie na grzechy bliźniego, których nagłaśniać nie należy, nie jest polecane przez Kościół. Kościół też nie zobowiązuje nikogo do spowiedzi publicznej.
Pismo Święte nakazuje:
„Nie gardź człowiekiem, który się odwraca od grzechu i nie urągaj mu; pomnij, żeśmy wszyscy godni karania” (Syr 8, 6).
Ostateczny i prawdziwy osąd nad człowiekiem należy do Boga. Pan Bóg też grzechy skruszonemu grzesznikowi realnie przebacza. Pan Bóg jest władcą historii człowieka.

Duszę skruszoną i ufającą poruszy

Charles Gounod, O Divine Redeemer (Repentir)
Wykonawcy:
Jessye Norman – sopran
Royal Philharmonic Orchestra
Sir Alexander Gibson

– – –

Ah! Turn me not away,
Receive me tho’ unworthy;
Hear Thou my cry,
Behold, Lord, my distress!
Answer me from thy throne,
Haste Thee, Lord to mine aid,
Thy pity shew in my deep anguish!
Let not the sword of vengeance smite me,
Though righteous thine anger,
O Lord! Shield me in danger, O regard me!
On Thee, Lord, alone will I call.

O Divine Redeemer! O Divine Redeemer!
I pray Thee, grant me pardon,
and remember not, remember not my sins!
Forgive me, O Divine Redeemer!
Night gathers round my soul;
Fearful, I cry to Thee;
Come to mine aid, O Lord!
Haste Thee, Lord, haste to help me!
Hear my cry! Save me Lord in Thy mercy;
Come and save me, O Lord!
Save, in the day of retribution,
From Death shield Thou me, O my God!
O Divine Redeemer, have mercy!
Help me, my Saviour!

Kapłańskie oczekiwanie

W czasach zamętu powszechnego należy – jak zawsze – krzewić obiektywny i integralny, katolicki depozyt wiary, który Kościół Katolicki wiernie przez wieki przekazywał. Nie czas na subiektywistyczne wydumki, które zresztą – choć mogą być spójne, bądź nie, z katolickim depozytem wiary – nigdy nie mają waloru wiążącego, niezależnie od czasu i miejsca.
Poczyniwszy to zastrzeżenie, wzmiankuję marginalnie. Jeśli ktoś pyta, „Jakie jest Księdza nastawienie do innych księży?”, odpowiadam zwięźle.
Z życzliwością oczekuję na wiadomości o decyzjach duchownych diecezjalnych i zakonnych – decyzjach związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim. Z Mszą Świętą w rycie rzymskim.
Z życzliwością oczekuję na wiadomości o decyzjach duchownych diecezjalnych i zakonnych – decyzjach związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z odwieczną ortodoksyjną doktryną katolicką.
Dałby Bóg!