Dwa referaty wygłoszone w Polsce

Słowo rzeczowe ukaże nam spektrum problemów związanych z reformą liturgii.
Dwa referaty. Drugi – w dwóch częściach.
Powracanie po wielekroć do zaprezentowanych treści będzie dla uważnego słuchacza impulsem do podjęcia wobec Boga i Kościoła decyzji katolickich – czystych, konsekwentnych, prostolinijnych – więcej