Codziennie

To jest pewne: diabeł jest bardzo zainteresowany, aby dusze pod te trzy adresy codziennie nie zaglądały.
Dusza, która pod te trzy adresy zagląda codziennie i rozumnie, będzie szybciej dojrzewać i postępować w świętości. – więcej