Ryba czy wędka?

Ktoś pyta o to, czy o tamto. Można dać odpowiedź od razu, doraźnie. Ale można skierować pytającego do wiarygodnych źródeł, które daną kwestię przedstawiają szerzej, z uzasadnieniem i z podaniem zagadnień pokrewnych.
Z wyjątkiem sytuacji naglących i uzasadnionych, pedagogicznie bardziej słuszne – i w ostatecznym rozrachunku bardziej pożyteczne dla pytającego, sprzyjające jego samodzielności, rozwojowi i kompetencji – będzie wskazać tejże osobie pytającej wiarygodne źródła.
Pedagogicznie bardziej słuszne – i w ostatecznym rozrachunku bardziej pożyteczne dla pytającego – będzie dać tejże osobie pytającej nie rybę, lecz wędkę.