Głos pomocny

W diagnozowaniu niezwykle pogmatwanej sytuacji, w jakiej od kilkudziesięciu lat znalazła się wiara katolicka, jednym z głosów, które mogą okazać się nam pomocne, są wypowiedzi ks. dr. Gregoriusa Hesse.