Punkty do kazania na uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29.06.2020 r.

Obrzędy Kościoła
Zamysł Chrystusa wobec św. Piotra i św. Pawła
Głosy świętych pasterzy o św. Piotrze i św. Pawle:

– św. Augustyn
– św. Klemens, papież

Pożytek duchowy i postanowienia:

– kochać Kościół
– dochować wierności wierze Apostołów
– iść drogą świętości

Stolica Apostolska:

– historia wierności
– współczesne wątpliwości

Sobór Watykański (1870): zadania następców św. Piotra