Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła jest świętem de praecépto, czyli mamy dzisiaj obowiązek wzięcia udziału we Mszy Świętej. 

Msza Święta z kazaniem o godz. 19.30.