Zgorszenie

Jezus Chrystus mówi:

Impossíbile est, ut non véniant scándala; vae autem illi, per quem véniunt!
Utílius est illi, si lapis moláris imponátur circa collum eius, et proiciátur in mare, quam ut scandalízet unum de pusíllis istis.
Atténdite vobis!

„Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie!” (Łk 17, 1-2).