Przygotowanie

W ramach przygotowania do uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa przeczytajmy z uwagą encyklikę Piusa XI Miserentíssimus Redémptor – O zadośćuczynieniu Najświętszemu Sercu Jezusowemu.