Rozróżnienie

Postulat distínguere – odróżniać, rozróżniać – ciągle aktualny. Wymóg prawdy!
Sprawa Mszy Świętej w rycie rzymskim w odróżnieniu od mszy „posoborowej”.
Płaszczyzna obiektywna w odróżnieniu od płaszczyzny subiektywnej.
Msza Święta w rycie rzymskim jest obiektywnie lepsza od mszy „posoborowej”. Kto tak twierdzi, mówi prawdę. Obiektywnie. Zarzut pychy skierowany wobec takiej osoby nie ma racji bytu.
Czym innym jest, jeśli jakaś osoba uważa się za lepszą, bo chodzi na Mszę Świętą w rycie rzymskim, a na mszę „posoborową” nie chodzi. Zarzut pychy skierowany wobec takiej osoby może mieć rację bytu.
Jeśli nie zachowujemy tych elementarnych rozróżnień, nie służymy prawdzie. Pogłębiamy zamęt.
Rozróżniajmy!