Przygotowanie duszy do uroczystości Zesłania Ducha Świętego

Do uroczystości Zesłania Ducha Świętego przygotujmy pięknie swoją duszę: odprawmy dobrą spowiedź!
Przed spowiedzią uważnie przeczytajmy tę zwartą książkę. Możemy ją zamawiać tutaj, bądź nabyć – za dowolną ofiarą – w kruchcie kościoła.