Wielki Post pracowity

Czytając tradycyjne katolickie katechizmy, poznamy katolicką wiarę.
Biorąc udział we Mszy Świętej w rycie rzymskim, oddamy Panu Bogu godny kult.
Starannie unikając grzechu i wypełniając wiernie obowiązki stanu, spełnimy Wolę Bożą.

„Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu” (1 Kor 15, 58).

Divínum Offícium

Wśród materiałów internetowych, dotyczących tradycyjnej katolickiej liturgii, mamy do dyspozycji Divínum Offícium – wejście.
Cenny jest m.in. wybór wersji (według chronologii) oraz języka tłumaczenia. Korzystając z Divínum Offícium – odczytując odnośne teksty (kliknijmy: Sancta Missa) – możemy z pożytkiem przygotować się do Mszy Świętej.