Wielki Post pracowity

Czytając tradycyjne katolickie katechizmy, poznamy katolicką wiarę.
Biorąc udział we Mszy Świętej w rycie rzymskim, oddamy Panu Bogu godny kult.
Starannie unikając grzechu i wypełniając wiernie obowiązki stanu, spełnimy Wolę Bożą.

„Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu” (1 Kor 15, 58).