Trzeba oczyścić duszę starannie!

Św. Teresa z Avili wołała do kapłanów: „Kaznodzieje moi, prawcie kazania, a prawcie je przeciw niegodnym spowiedziom, albowiem wskutek złych spowiedzi więcej niż połowa chrześcijan idzie na potępienie”.
Książka posłuży niejednej duszy. Nie tylko w Wielkim Poście. – więcej