Przyczyny i remedia

Z realizmem stwierdzamy naocznie, że człowiek jest skłonny do złego, do grzechu.
Przyczyny skłonności do grzechu są następujące:

– grzech pierworodny,
– grzechy osobiste,
– diabeł.

Skłonności do grzechu przezwyciężamy dzięki łasce Bożej, którą otrzymujemy w Sakramentach Świętych oraz przez ufną modlitwę.
Skłonności do grzechu przezwyciężamy dzięki współpracy z łaską Bożą: zdecydowanemu unikaniu i odrzucaniu grzechu oraz realizacji dobra, zwłaszcza przez wierne wypełnianie obowiązków stanu. Trud codzienny. Zaszczytny. Obowiązkowy!