Jeśli będziemy dobrze odmawiać Różaniec

Różaniec (1)

Jeśli nie będziemy stawiać oporu łasce Bożej i będziemy dobrze odmawiać Różaniec, Matka Boża doprowadzi nas suaviter et fortiter do:

– odrzucenia krzewionych powszechnie od kilkudziesięciu lat błędów oraz do poznania i przyjęcia ortodoksyjnej, katolickiej, odwiecznej doktryny,
– odrzucenia krzewionego powszechnie od kilkudziesięciu lat zniekształconego kultu oraz do poznania i związania się wyłącznie z ortodoksyjnym katolickim odwiecznym kultem,
– odrzucenia grzechu i do stałego życia w łasce uświęcającej.

Jeśli będziemy dobrze odmawiać Różaniec, naszym udziałem staną się korzyści rozliczne.