Uczmy się łaciny kościelnej!

Uczmy się gorliwie łaciny kościelnej!
Materiały, teksty i nagrania audio, które posłużą nam wybornie znajdziemy tutaj
A zacząć możemy od modlitw podstawowych tutaj
Św. Michała Archanioła wzywajmy codziennie. Modlitwa tutaj
Katolik kształci się chętnie.
Katolik chętnie modli się w języku Kościoła.