Czy naprawdę chcę wzrastać?

Wobec Pana Boga trzeba stawiać sobie pytania poważne: Czy naprawdę chcę wzrastać w świętości?
Można mieć pięćdziesiąt lat i nadal używać wulgaryzmów.