W Wigilię zachowujemy post ścisły

W Wigilię Bożego Narodzenia, zgodnie z tradycyjną katolicką praktyką postną, wyrażoną przez Kościół w Kodeksie Prawa Kanonicznego (1917) w Kan. 1252 § 2, zachowujemy post ścisły, to znaczy nie spożywamy potraw mięsnych i spożywamy trzy posiłki – w tym tylko jeden do syta.