Divínum Offícium

Rozpoczynamy nowy rok kościelny. Wśród materiałów internetowych, dotyczących tradycyjnej katolickiej liturgii, mamy do dyspozycji Divínum Offícium – wejście.
Cenny jest m.in. wybór wersji (według chronologii) oraz języka tłumaczenia. Korzystając z Divínum Offícium, możemy – odczytując odnośne teksty (Sancta Missa) – z pożytkiem przygotować się do Mszy Świętej.