Patron doskonały

„Wspólnota świętych rozciąga się także na niebo i czyściec, gdyż miłość jednoczy trzy części Kościoła: triumfujący, cierpiący i walczący. Święci modlą się do Boga zarówno za nas, jak i za dusze przebywające w czyśćcu” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).

Kilka lat temu poleciłem młodemu człowiekowi, aby modlił się o dobrą żonę, odmawiając w tej intencji codziennie Litanię do Św. Józefa. Jakiś czas potem przyjechał podziękować mi za skuteczną radę.
Św. Józefowi polecajmy z zaufaniem wszystkie nasze intencje! – więcej

Piękno muzyki

Niedawno obchodziliśmy święto św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Znane jest powiedzenie: Qui bene cantat, bis orat. – Kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli.
Są i inne skarby muzyki poważnej. Twórczość i piękno. Nie napawa nadzieją fakt, że nazwisko Chopin wielu już dzisiaj nic nie mówi.
Pozwolę sobie przypomnieć program mojego recitalu dyplomowego – wejście