Przestrzegam!

Wrocław i okolice są zasypane folderami reklamującymi kolejne w tym mieście, mające odbyć się za miesiąc, spotkania niekatolickiego ruchu Taizé.
W ramach działań naprawczych czytajmy dokładnie encyklikę Piusa XI Mortálium ánimos.