Piękno muzyki

Niedawno obchodziliśmy święto św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Znane jest powiedzenie: Qui bene cantat, bis orat. – Kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli.
Są i inne skarby muzyki poważnej. Twórczość i piękno. Nie napawa nadzieją fakt, że nazwisko Chopin wielu już dzisiaj nic nie mówi.
Pozwolę sobie przypomnieć program mojego recitalu dyplomowego – wejście