Kompletujmy tradycyjne katechizmy!

Wzbogacajmy naszą Bibliotekę ’58. Przeszukujmy antykwariaty – także internetowe – oraz biblioteki cyfrowe.
Świeży mój nabytek: Katechizm rzymski z wyroku świętego Soboru Trydenckiego ułożony, z rozkazu Piusa V papieża wydany i od Klemensa XIII szczególniej zalecony, Warszawa 1827.