Św. Atanazy, módl się za nami!

W czasach zamętu powszechnego poznawajmy żywot św. Atanazego i wzywajmy jego wstawiennictwa codziennie!
Kto ma w głowie nieskazitelne kryteria katolickie, bez trudu dostrzeże analogie między sytuacją Kościoła w IV wieku a obecną – od kilkudziesięciu lat trwającą – sytuacją. Rozpowszechniona herezja i mniejszość wyraziście stająca w obronie katolickiej ortodoksji.
Oprócz uważnej lektury Commonitorium Św. Wincentego z Lerynu, posłuży nam wielce żywot Św. Atanazego, dzielnego biskupa, nieugiętego w obronie katolickiej ortodoksji wobec nieortodoksyjnej większości. Możemy przeczytać i polecać innym na przykład to wydanie – zakup
Nie rozglądajmy się za statystyką. Rozglądajmy się za prawdą!