Konfrontacja katolicka

Sobór Watykański (Sesja IV, 1870) naucza:
„Następcom Piotra Duch Święty został obiecany nie w tym celu, by na podstawie Jego objawienia podawali nową naukę, lecz aby przy Jego pomocy święcie zachowywali i wiernie wyjaśniali otrzymane przez Apostołów Objawienie, tzn. depozyt wiary” (Sobór Watykański, Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Chrystusowym, rozdział IV) –
więcej