Kazanie na ostatnią niedzielę roku kościelnego

Dzisiaj XXIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego. Rok kościelny dobiega końca. Wobec perspektyw eschatologicznych, ostatecznych, wiecznych, mobilizujmy się wobec Pana Boga do uczciwego rachunku sumienia i do niezbędnej korekty naszych myśli, słów, czynów i decyzji. Słuchajmy z uwagą!