Głosy kapłańskie

Gdzie jet twoja Msza

Ci kapłani – starsi i młodsi, diecezjalni i zakonni – podjęli istotne decyzje związania się wyłącznie z odwiecznym, nieskazitelnym kultem katolickim, Mszą Świętą w rycie rzymskim.
Uważna i wielokrotna lektura prezentowanych wywiadów będzie z pożytkiem dla Duchowieństwa, osób zakonnych i świeckich.
Książka dostępna! –
więcej