„Nie opuszczajcie się w gorliwości!” (Rz 12, 11)

Dusze trudzące się w czasach zamętu powszechnego około przywracania katolickiej ortodoksji w zakresie doktryny, kultu i moralności, będą uprzejme wziąć pod uwagę, co napisano – więcej