Odpowiedzialność za słowo

Bardzo zważajmy na słowa, które chcemy wypowiedzieć bądź napisać.
I nie dawajmy łatwowiernie posłuchu rojeniom, która złość ludzka i diabeł kładą ludziom do głowy –
więcej.