Dokumentujmy!

Wszystkich, którzy podejmują starania o przywrócenie katolickiego kultu – Mszy Świętej w rycie rzymskim – bardzo zachęcam do skrupulatnego, pieczołowitego i detalicznego dokumentowania swoich starań. Więcej