Duszpasterstwo katolickie

Rozumiejmy skarb katolickiego duszpasterstwa i zań Panu Bogu dziękujmy!
Dusze, które nie stawiają oporu łasce i prawdzie, będą dzięki katolickiemu duszpasterstwu przyspieszać biegu na drodze wiary i świętości. O duszach gorliwych i postępujących mówił Św. Franciszek Salezy: „Jakże miłuję te dziarskie dusze!” – więcej

Nabożeństwo niezbędne

Jeśli nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy konieczne jest dla wszystkich ludzi chcących osiągnąć żywot wieczny, to o wiele potrzebniejsze jest ono dla tych, którzy są powołani do pełni doskonałości. Nie wierzę, by ktokolwiek mógł dojść do ścisłego zjednoczenia z Panem Bogiem i do doskonałej wierności Duchowi Świętemu, jeśli nie jest ściśle zjednoczony z Najświętszą Dziewicą i nie zależy całkowicie od Jej pomocy.
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Gdy łaska przynagla

Od dobrej spowiedzi zależy zbawienie naszej duszy.
Kogo łaska Boża przynagla do odprawienia spowiedzi generalnej, niech idzie za wołaniem łaski!
Niech się dobrze przygotuje i niech odprawi dobrą spowiedź generalną!
Niech przesadnie nie pospiesza – aby przygotowanie nie było zbyt powierzchowne i niewystarczające.
Niech przesadnie nie zwleka – by zamiar spowiedzi nie rozpłynął się w mgliście nieokreślonej przyszłości.

Kilka kapłańskich wskazań – jeśli zastosujemy się do nich – przyniesie dobre owoce w postaci dobrej i dobrze przygotowanej spowiedzi: – więcej

Rozważajmy Mękę Pańską!

14 września Roku Pańskiego 2022 przypadało święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Z okazji tego święta zostały w naszym oratorium umieszczone i poświęcone stacje Drogi Krzyżowej. Odtąd w każdy piątek oratorium jest otwarte przynajmniej pół godziny po Różańcu, aby dać wiernym możliwość odprawienia prywatnie Drogi Krzyżowej.
Wielu Świętych uświęciło się, rozważając z pokorą i miłością tajemnice Męki Pańskiej.

„Jednym zaś z najpotężniejszych środków do obudzenia w sercach naszych gorącej miłości Boga i prawdziwej pobożności jest rozpamiętywanie Męki Zbawiciela. Tam się uczymy, jak bardzo Bóg umiłował świat, jak wielkim złem jest grzech, który aby zmazać, potrzeba było męki i śmierci Boga-Człowieka. Tam także uczymy się, jak bardzo powinniśmy czuwać nad sobą, aby nie zmarnować tych skarbów łask, które nam Pan Jezus męką i śmiercią Swoją wyjednał” (Z Żywota Bł. Władysława z Gielniowa).

Któż od smutku się powtrzyma,
mając Matkę przed oczyma,
która cierpi z Synem swym?
(Sekwencja)

„Skarbiec Pana”

Bóg Ojciec zebrał wszystkie wody i nazwał je „maria”, to znaczy morza. Utworzył On też zbiornik wszystkich swoich łask i nazwał go Marią. Bóg najwyższy posiada skarbiec, składnicę bardzo bogatą, w której zamknął wszystko, co piękne, cenne, rzadkie i kosztowne, nawet własnego Syna. Tą przebogatą skarbnicą jest właśnie Maryja, którą święci nazywają „Skarbcem Pana”, z którego pełności bogactwa spływają na ludzkość.
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny