Pierwszy czwartek miesiąca

Pan nasz Jezus Chrystus poleca: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proścież tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje” (Łk 10, 2).
Dusza Eucharystyczna – gorliwa – w pierwszy czwartek miesiąca przybiegnie na Mszę Świętą w rycie rzymskim, aby podziękować Panu Bogu za dar Mszy Świętej, Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa, przystąpić pobożnie do Komunii Świętej i prosić o nowe święte powołania kapłańskie.

Przestroga prawowitego Papieża

Wstępnie polecam lekturę, która nas poważnie przestrzeże i wiele nauczy. I zmobilizuje do działań stosownych. Encyklika powstała przed II Wojną Światową i dotyczy sytuacji katolików wobec nasilającego się w Niemczech reżimu nazistowskiego: Pius XI, Mit brennender Sorge (co się tłumaczy: Z palącą troską).
Czytając z uwagą, podstawmy sobie, na miejsce tegoż reżimu, aktualne zapędy i procedery globalistyczne.
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.


Zaledwie wyimek: „Kto wynosi ponad skalę wartości ziemskich rasę albo naród, albo państwo, albo ustrój państwa, przedstawicieli władzy państwowej, albo inne podstawowe wartości ludzkiej społeczności, które w porządku doczesnym zajmują istotne i czcigodne miejsce, i czyni z nich najwyższą normę wszelkich wartości, także religijnych, i oddaje im cześć bałwochwalczą, ten przewraca i fałszuje porządek rzeczy stworzony i ustanowiony przez Boga-Człowieka, i daleki jest od prawdziwej wiary w Boga i od światopoglądu odpowiadającego takiej wierze”.

Prawy rozum

Prawy rozum poznaje prawdę.
Prawy rozum odróżnia prawdę od błędu.
Prawy rozum nazywa prawdę prawdą, a błąd błędem.
Prawy rozum dopuszcza prawdę do głosu.
Prawy rozum idzie za poznaną prawdą.
Prawy rozum pozwala prawdzie porządkować swoje życie.
Prawy rozum pozwala prawdzie organizować swoje życie.

Diabeł nie śpi!

Głupio postępuje dusza i krzywdę sobie wyrządza, jeśli w dniach nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, zamiast przybliżyć się codziennie z ufnością do źródeł łaski, oddala się od ołtarza Pańskiego. Jedno trzeba powiedzieć: diabeł nie próżnuje.

V Przykazanie Boże

Każdy uczciwy lekarz powie, że noszenie kagańców na twarzy, zwłaszcza długotrwałe, jest szkodliwe dla zdrowia.
Przyjmowanie eksperymentalnych preparatów o aborcyjnym rodowodzie, niewiadomym składzie i nieprzewidywalnych skutkach jest procederem niewłaściwym.
Sprawy, o których mowa, dotyczą V Przykazania Bożego. Wsparci prawym rozumem, zachowujmy V Przykazanie Boże.

Trzy dni gorliwe

Dusza katolicka gorliwa uwzględni i zarezerwuje w swoim kalendarzu trzy dni w miesiącu, które – chociaż nie są nakazane przez Kościół  – są zwyczajem ważnym, przynoszącym chwałę Bogu i wielce pożytecznym dla duszy: pierwszy czwartek miesiąca, pierwszy piątek miesiąca i pierwszą sobotę miesiąca.
pierwszy czwartek miesiąca dziękujemy Panu Bogu za dar Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa oraz modlimy się o nowe święte powołania kapłańskie.
pierwszy piątek miesiąca wynagradzamy (ekspiacja) Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
pierwszą sobotę miesiąca wynagradzamy (ekspiacja) Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
Dusza katolicka gorliwa chętnie przybiegnie w tych dniach na Mszę Świętą w rycie rzymskim, odprawi dobrą spowiedź i czystym sercem przyjmie Komunię Świętą.