Nie zaniedbujmy się w czytaniu!

Jakiś czas codziennie poświęcajmy na lekturę:

– tradycyjnych katolickich katechizmów,
– żywotów Świętych,
– pism kanonizowanych mistyków, pouczeń o modlitwie, przyjmowaniu sakramentów świętych i życiu duchowym.

W codziennym rozkładzie dnia miejmy czas na modlitwę i na lekturę. Obok modlitwy, lektura jest nieodzowna dla postępu w życiu duchowym. Katolik czyta!


W księdze Sentencji św. Izydora, biskupa, czytamy:
„Oczyszczamy się modlitwami, dokształcamy czytaniem; jedno i drugie jest dobre, jeśli można sobie na to pozwolić równocześnie; jeżeli nie, to lepiej modlić się, niż czytać.
Kto chce być zawsze z Bogiem, powinien często modlić się i czytać. Albowiem, kiedy modlimy się, rozmawiamy z samym Bogiem, kiedy natomiast czytamy, Bóg mówi z nami.
Wszelki postęp ma swój początek w czytaniu i rozważaniu. To, czego nie wiemy, poznajemy z lektury, to zaś, czego nauczyliśmy się, utrwalamy w pamięci przez rozważanie.
Czytanie ksiąg świętych przynosi podwójną korzyść: wyrabia zdolność umysłu do pojmowania oraz odwraca człowieka od marności światowych i prowadzi do umiłowania Boga”.

Dar dla Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

Święta maryjne są stosowną okolicznością, aby podjąć decyzje poważne, które w sposób znaczący przysłużą się postępowi duchowemu na drodze wiary.
Jeśli jeszcze nie podjęliśmy decyzji miłej Niebu i dla duszy naszej zbawiennej, przygotujmy się pilnie, odprawmy w najbliższych dniach dobrą spowiedź i w święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej złóżmy u stóp Królowej Różańca Świętego – jak szlachetną różę – nasze dobre postanowienie w trzech punktach:

– wiążę się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z Mszą Świętą w rycie rzymskim,
– będę czytał i praktykował treści zawarte w tradycyjnych katolickich katechizmach,
– będę się starał zachować stan łaski uświęcającej i dobrze wypełniać moje obowiązki stanu.

Odwagi!

Przygotowanie do miesiąca Różańcowego (6)

Październik miesiącem Różańca świętego.
W październiku przypada święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
W październiku odmawiamy Różaniec codziennie.
W ramach przygotowania do gorliwego przeżycia miesiąca Różańcowego – nauczmy się pięknie modlitw różańcowych po łacinie. Pożytki będą przynajmniej trzy:

– włączymy się w nurt katolickiej modlitwy zanoszonej do Pana Boga i Matki Bożej przez wieki na całym świecie;
– uzupełnimy ewentualne braki w znajomości podstawowych katolickich modlitw po łacinie;
– gdy przyjdzie się nam modlić z katolikami różnych narodowości, będziemy gotowi, by pomodlić się razem w jednym języku.

Materiały dostępne znajdziemy m.in. tutaj

Kapłan u chorego – wskazania praktyczne

Zasadniczo sam chory powinien wyrazić pragnienie przyjęcia Sakramentów świętych. Mogą mu w podjęciu decyzji dopomóc bliscy przez stosowną rozmowę. Jeśli poprosi się kapłana ze świętymi Sakramentami, ważne jest, by chory był tego świadomy i wyrażał na to zgodę.
W domu, w pomieszczeniu, w którym przebywa chory, przygotowujemy stół, nakryty czystym białym obrusem. Na stole nie powinno znajdować się nic, co nie służy bezpośrednio do sprawowania świętych obrzędów. Stół powinien być odpowiednio duży, aby kapłan mógł rozłożyć korporał (nie ława).
Jeśli chory pragnie się wyspowiadać, domownicy przechodzą do innego pomieszczenia. Dla zachowania dyskrecji dobrze będzie w czasie spowiedzi głośno się modlić, na przykład odmawiając dziesiątkę Różańca. Po zakończonej spowiedzi chorego domownicy wracają do pomieszczenia, w którym przebywa chory.
Jeśli udzielana jest Komunia Święta i Sakrament Ostatniego Namaszczenia, na stole przygotowujemy:

– poświęcony Krzyż,
– dwie zapalone świece,
– naczynie z wodą święconą i kropidło,
– naczynie z czystą wodą do puryfikacji palców kapłana po udzieleniu Komunii Świętej (po obrzędzie wylewamy do ognia),
– łyżka,
– na talerzyku sześć kulek waty (po obrzędzie wrzucamy do ognia),
– na talerzyku sól i kawałek chleba (po obrzędzie wrzucamy do ognia),
– naczynie z wodą do obmycia rąk kapłana po udzieleniu Sakramentu Ostatniego Namaszczenia (po obrzędzie wylewamy do ognia),
– ręczniczek.