Informacja

Uprzejmie informuję, że zasadniczo nie prowadzę korespondencji mailowej. Wyjątkiem są sprawy najwyższej pilności duszpasterskiej, na przykład umówienie się na spowiedź.
Szerokie spektrum tematów, publikowanych na blogu Sacerdos Hyacinthus, Verbum catholicum oraz Actualia, pozostaje do dyspozycji – dla pożytku czytających.
Osoby, które mogą spotkać się z kapłanem osobiście, będą uprzejme – o ile uznają za stosowne – przedkładać swoje kwestie w bezpośredniej rozmowie (na przykład po Mszy Świętej).

Ortografia i wiara

Dużą literą piszemy wyrazy ze względu na ogólną regułę (np. nazwy własne). Dużą literą piszemy, chcąc podkreślić szacunek dla rzeczy bądź osoby, o której, czy do której piszemy.

Niektórzy piszą: msza święta. Jest to niestosowne.
Niektórzy piszą: msza św.. Jest to niestosowne.
Nie jest błędne pisać: Msza św.
Nie jest błędne pisać: Msza święta.
Można pisać doskonalej, uwzględniając rzeczywistość, o której piszemy i dając świadectwo naszego najwyższego szacunku wobec rzeczywistości, o której piszemy.
Kto poznaje prawdę o tym, czym jest w istocie Msza Święta, pisze:

Msza Święta.

Kto daje świadectwo najwyższego szacunku wobec Mszy Świętej, pisze:

Msza Święta.