Stabat Mater

W dzisiejsze święto Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny sięgnijmy do skarbca liturgicznej modlitwy Kościoła Katolickiego. W skupieniu odczytajmy sekwencję Stabat Mater. Rozważmy jej treści i módlmy się jej słowami.


Tekst sekwencji w języku łacińskim i polskim – więcej

Post ścisły

Post ścisły – spożywamy tylko jeden posiłek do syta i dwa bardzo skromne. Wstrzymujemy się od potraw mięsnych (abstinéntia). Nie spożywamy zatem mięsa ani rosołu (bulion, wywar mięsny, zupa na kościach).
Post ścisły zachowujemy między innymi w Suche Dni.

Szacunek dla Krzyża

Szacunek dla Krzyża wyrazimy, gdy:

– zwiążemy się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z katolicką Mszą Świętą, uobecniającą Tajemnicę Krzyżowej Ofiary,
– dziękujemy Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi za zbawczą Ofiarę na Krzyżu,
– nasze codzienne cierpienia i trudy łączymy z cierpieniami Zbawiciela,
– mamy w domu na poczesnym miejscu poświęcony przez kapłana Krzyż,
– znak Krzyża czynimy zawsze bez pośpiechu, nabożnie.

Suche Dni wrześniowe

Suche Dni jesienne – zgodnie z dawnym zwyczajem, sięgającym Grzegorza VII – obchodzi się w środę, piątek i sobotę po święcie Podwyższenia Świętego Krzyża (14 IX).
Celem Suchych Dni jest nawrócenie się do Boga przez skruchę serca i uczynki pokutne. Szczere nawrócenie przynosi wzrost łaski Bożej i radość. Pora zbiorów przypomina, że my również mamy przynosić owoce świętości.
W Suche Dni obowiązuje post ścisły, to znaczy powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych, spożywamy tylko jeden posiłek do syta oraz dwa bardzo skromne. Post ścisły obowiązuje katolików od 21 do 60 roku życia. – więcej


Suche Dni – łac. Quáttuor Témpora