Wymogi miłości Bożej

Zachowajmy pilnie stan łaski uświęcającej – żyjmy bez grzechu śmiertelnego.
Bądźmy wierni codziennej modlitwie, ofiarowując Panu Bogu sercem pokornym i ufnym dar modlitwy staranny i kompletny.

„Dalejże, marny człowieczku! Opuść na chwilę swoje zajęcia, uchyl się nieco od nawału swych myśli. Odrzuć ciążące ci troski, odłóż pochłaniające cię prace. Zajmij się choć trochę Bogiem, spocznij w Nim przez chwilę.
Wejdź do wnętrza swego serca, wyklucz wszystko, co nie jest Bogiem i co nie prowadzi do Niego. Zamknij wejście i szukaj Jego samego” (Św. Anzelm, Proslogion).

Żywot Św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy

„Chrystusowi służyć jest największą wolnością i najwyższym szlachectwem“. Przykład Świętych Męczenników niech nas wielce mobilizuje do wyznawania i obrony katolickiego depozytu wiary – niezmiennego, odwiecznego, prawdziwego – także wtedy, gdy za dni naszych będziemy świadkami nowych paroksyzmów destrukcji katolickiego kultu i katolickiej wiary. A jeśli przyjdzie nam co wycierpieć z tytułu naszej wierności, bądźmy szczęśliwi, że Pan nasz Jezus Chrystus daje nam choć cząstkę udziału w swoich cierpieniach. – więcej

Chleb Św. Agaty od ognia chroni chaty.

Przedpoście

Przedpoście jest okresem bezpośrednio przygotowującym do Wielkiego Postu i trwa od Niedzieli Siedemdziesiątnicy do Środy Popielcowej.
Okres Przedpościa powstał za czasów Grzegorza Wielkiego, już po ustaleniu Wielkiego Postu.
Niedziele Przedpościa:

Domínica in Septuagésima
Niedziela Siedemdziesiątnicy (Starozapustna)

Domínica in Sexagésima
Niedziela Szcześćdziesiątnicy (Mięsopustna)

Domínica in Quinquagésima
Niedziela Pięćdziesiątnicy (Zapustna)

Przedpoście ma charakter pokutny. Kolor szat fioletowy.
Znika śpiew Gloria oraz Alleluja, które we Mszach niedzielnych i świątecznych zastąpione jest przez traktus. Na zakończenie Mszy Świętej zamiast Ite missa est, kapłan w niedziele i dni powszednie mówi Benedicámus Dómino, ministrant odpowiada Deo gratias.
Z uwagą słuchajmy i rozważajmy słowa Pisma Świętego, które Kościół będzie odczytywał w tych tygodniach. Wzmóżmy nasze czuwanie, starannie unikajmy grzechu, pracujmy nad naszym zbawieniem, pełniąc wolę Bożą, wiernie wypełniając nasze obowiązki stanu i umacniając się objawioną prawdą oraz łaską płynącą z Sakramentów Świętych.
Dzisiaj rozpoczynamy Przedpoście.

Ave Regína caelórum

Ave, Regína cælórum,
Ave, Dómina Angelórum:
Salve radix, salve porta,
Ex qua mundo lux est orta:

Gaude, Virgo gloriósa,
Super omnes speciósa,
Vale, o valde decóra,
Et pro nobis Christum exóra.

Witaj, niebios Królowo,
Witaj, Pani aniołów,
Witaj, Różdżko, witaj, Bramo,
Jasność zrodziłaś światu.

Ciesz się, Panno chwalebna,
Ponad wszystkie piękniejsza,
Witaj, o Najśliczniejsza,
Proś Chrystusa za nami.
f