Czas ofiarowany duszom w czyśćcu cierpiącym

Kościół Katolicki naucza, że duszom w czyśćcu cierpiącym możemy pomóc między innymi przez modlitwę. W listopadzie zwyczajowo poświęcamy wiecej czasu na modlitwę za dusze czyśćcowe. Są odczytywane wypominki, połączone z modlitwą odmawianą i śpiewaną. Bądźmy hojni – nasza pamięć o zmarłych, wdzięczność i miłość, niech wyraża się w chętnym poświęcaniu czasu na modlitwę ofiarowaną Panu Bogu w ich intencji.