Z żywotu św. Stanisława Kostki

Żywy chłopiec, garnący się do nauki, taką już od lat dziecięcych odznaczał się niewinnością, że jak opowiadają, padał nieraz zemdlony, gdy w obecności jego brudne opowiadano żarty. Toteż ze względu na młodzieniaszka, ustały na dworze rostkowskim podczas biesiad frywolne rozmowy.

W roku 16o5 beatyfikowany jako pierwszy jezuita, w roku 1726 kanonizowany.

Dręczyciel jego, rodzony brat Paweł, nawrócił się i zmarł świątobliwie po długim życiu, oddanym surowej pokucie.

Relikwie św. Stanisława znajdują się w Rzymie w kościele św. Andrzeja na Kwirynale.

Św. Stanisław Kostka jest patronem Polski, a zwłaszcza młodzieży naszej.

Zwycięstwa pod Beresteczkiem i Chocimem przypisywano jego orędownictwu.

za: Bp Karol Radoński, Święci i błogosławieni Kościoła Katolickiego. Encyklopedia hagiograficzna