Ks. Jacek Bałemba SDB, Kazanie na XXIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 05.11.2023

Kazanie na XXIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 05.11.2023
Lekcja: Flp 3, 17-21; 4,1-3
Ewangelia: Mt 9, 18-26

Ufajcie, Jam zwyciężył świat (J 16, 33)!

Pobierz »