Królowo wszystkich Świętych!

Regina Sanctorum ómnium, ora pro nobis.
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.

Mirábilis Déus in Sanctis súis.
Przedziwny jest Bóg w Świętych swoich.