Ks. Jacek Bałemba SDB, Kazanie na rozpoczęcie miesiąca różańcowego, 1.10.2023

Kochajmy Różaniec!
Odmawiajmy codziennie Różaniec!
Leon XIII, encyklika Supremi apostolatus officio.
O modlitwie różańcowej
(obszerne fragmenty)