O Bożych rządach (28-31)

Czy Bóg mógłby samodzielnie i własnym działaniem doprowadzić każde swoje stworzenie do jego celu?
Mógłby to uczynić bez wątpienia, ale postanowił posłużyć się lepszym środkiem dla doprowadzenia stworzeń do ich celu; tym środkiem jest działanie jednych stworzeń na drugie, gdyż w ten sposób stworzenia stają się doskonalsze, a i On sam okazuje swoją wielkość.
Jak w ten sposób stworzenia te stają się doskonalsze?

Dzieje się tak dlatego, że w ten sposób uczestniczą one w działaniu właściwym Bogu, który oddziałuje na swoje stworzenia po to, by doporowadzić je do ich celu (z. 103, a. 6, ad 2).
W jaki sposób Bóg okazuje przez to swoją wielkość?
W ten sposób, że gdy suweren ma w swojej służbie wiele sług, które wykonują jego polecenia, to jest to oznaką wielkości, mocy lub majestatu tego suwerena (z. 103, a. 6, ad 3).
Zatem stworzenia, działając jedne na drugie, wykonują polecenia Boga?
Tak, stworzenia, działając jedno na drugie, wykonują polecenia Boga, jako że ich działania nie mogą nigdy wystąpić poza system doskonałego i suwerennego uporządkowania Boskich rządów (a. 103, a. 3).
Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu