Wiedza oraz mądrość i miłość

Wiedza o istocie Mszy Świętej nie wystarczy. Potrzebna jest mądrość i miłość. Dusza wtedy nie tylko słucha czy czyta o Mszy Świętej, ale – o ile okoliczności i obowiązki stanu jej pozwalają – często przybiega i klęka u stóp ołtarza. Tak łączą się wiedza z mądrością i miłością. Konsekwencja? OBECNOŚĆ.