Modlitwa bez wątpliwości

Św. Jakub Apostoł przestrzega przed modlitwą chwiejną i nakazuje modlitwę z pełnym zaufaniem. Tak pisze o prośbie człowieka, który się modli:

Niech zaś prosi z wiarą, nic nie wątpiąc; bo kto wątpi, podobny jest do fali morskiej, poruszanej i miotanej wkoło wiatrem. Niech więc taki człowiek nie sądzi, że otrzyma coś od Pana. Człowiek chwiejnego umysłu jest niestały we wszystkich poczynaniach swoich (Jk 1, 6-8).