Pan Jezus leczy

Nie potrzeba zdrowym lekarza, ale źle się mającym. Idąc zaś uczcie się, co znaczy: “Miłosierdzia chcę, a nie ofiary”; bo nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych (Mt 9, 12-13).