Dojrzałość w wierze i jej przeciwieństwo

Kochajmy Pana, bo Serce Jego
żąda i pragnie serca naszego.

Dusza dojrzała w wierze garnie się do Boga, gdy przychodzi radość.
Dusza dojrzała w wierze garnie się do Boga, gdy przychodzi smutek.

Dusza niedojrzała w wierze oddala się od Boga, gdy przychodzi radość.
Dusza niedojrzała w wierze oddala się od Boga, gdy przychodzi smutek.

Czeka na nas Pan nasz Jezus Chrystus w świętych sakramentach.