O Bożych rządach (2)

Co należy rozumieć przez stwierdzenie, że wszystkie rzeczy w świecie stworzonym przez Boga są poddane zarządcy, który jest jeden, najwyższy i absolutny, a jest nim sam Bóg?
Należy przez to rozumieć, że nic w świecie duchów ani też w świecie ciał, a także w świecie człowieka, nie jest w stanie umknąć działaniu Boga, który wszystkie te byty utrzymuje w istnieniu, prowadząc je do celu, dla którego one wszystkie zostały przez Niego stworzone (z. 103, a. 4-8).
Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu