Plagiat

Uczciwość metodologiczna, zasady moralne i dobre wychowanie nakazują, aby jeśli przytacza się cudzy tekst, wyróżnić go – choćby przez cudzysłów – oraz podać z imienia i nazwiska autora przytaczanego tekstu. Plagiat jest kradzieżą (łac. plagium – kradzież), polega na skopiowaniu cudzego tekstu (lub jego części) wraz z przypisaniem sobie autorstwa. Z punktu widzenia moralnego plagiat jest grzechem.