Odpowiedzialność za słowo (87)

Czy wystarczy wyznać grzech popełniony przeciwko ósmemu przykazaniu Bożemu?
Nie wystarczy wyznać [na spowiedzi] grzechu popełnionego przeciwko ósmemu przykazaniu Bożemu, ale należy ponadto odwołać wszelkie wypowiedziane oszczerstwa i w miarę możności naprawić wyrządzone krzywdy.
Katechizm katolicki św. Piusa X